ביטול חוזה – האם זה אפשרי?

לפעמים קורים מצבים שבהם אנשים פרטיים ואנשי עסקים  חותמים על חוזה עם מישהו בנושא ספציפי ולאחר מכן מתברר לנו כי העסקה אינה תואמת את ציפיותינו או אינה עונה על הדרישות שאנחנו צריכים. 

הכלל והיוצא מן הכלל

על פי עו"ד חוזים, באופן עקרוני ההנחה הבסיסית של מערכת המשפט היא כי חוזה הוא התקשרות שיש לכבד אותו ואין להקל דעת בביטולו של חוזה. כדי לבטל חוזה יש לפנות לבית המשפט ולהבין כי עמדתו היא כי אדם צריך לעמוד בהתחייבותו לחוזה מבחינה מוסרית ועסקית  ולכן מבחינה משפטית יש לבדוק היטב את הסיבות בגינן הוגשה בקשת הביטול. 

ביטול של חוזה 

עם עמדת בית המשפט הגורסת כי יש לכבד חוזים באופן כללי, יש מקרים יוצאים מן הכלל שאותם יבדוק בית המשפט וישקול אישור לביטול חוזה. זאת אם הצד המעוניין בביטול החוזה יוכיח כי טענתו נובעת מתום לב וכי פעל כך לאורך כל הדרך. המקרים שבהם ישקול בית המשפט ביטול חוזה הם אם הוכח שהחותם טעה או שהצד השני הטעה אותו בהבנת משמעות החוזה. 

לפני שפועלים חשוב להבין ביטול חוזה – האם זה אפשרי בכלל לכן חשוב להיעזר טרם החתימה על החוזה באנשי מקצוע, עורכי דין, הבקיאים בדיני חוזים, יודעים לקרוא ולהבין את האותיות הקטנות ולאתר את הכשלים שעלולים להפתיע אותנו בהמשך. אם מסיבה כלשהי ויתרתם על עזרתו של עורך דין לפני החתימה, אל תוותרו על שירותיו ובקשו ממנו לבדוק ביטול חוזה – האם זה אפשרי. 

באופן מעשי

כדי לבטל חוזה, עליכם להודיע לצד אשר אתו חתמתם על החוזה כי אתם מעוניינים בביטולו ומה הסיבה. לעתים אפשר יהיה להסתפק בכך ובמקרים אחרים תדרשו לפנות לבית המשפט בסיועו של עו"ד ניר אביבי.