הפקעות מקרקעין

לכל אדם יש זכויות קנייניות. בין הזכויות הללו לכל אדם יש זכות ובעלות על מקרקעין שאיננה מוטלת בספק. כיום לא מעט אנשים משקיעים את כספם ברכישת מקרקעין ומבטיחים את הזכות שלהם על המקרקעין על ידי רישום בפנקסים המתאימים. בתום תהליך הרישום, חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 מעניק לרוכש המקרקעין את הזכות הבלעדית והמלאה על המקרקעין אשר הוא רכש וכמובן שהרוכש יכול לעסוק במקרקעין שלו כל מה שהוא רוצה.  לעיתים יש צורך להפקיע מקרקעין של אדם על ידי רשות שלטונית וחשוב לדעת מהו הדין במקרה שכזה.

הפקעת מקרקעין עבור צרכי ציבור

ועדה מקומית רשאית להפקיע מקרקעין פרטיים בהתאם לחוק, לטובת צרכי ציבור. כלומר: אם לדוגמא ישנה תכנית שעוסקת בתחום שמורות טבע, דרכים, שטחי נופש, שדה תעופה, מקלטים, תחנות תחבורה, מוסדות חינוך ועוד, הרי שמדובר בתוכנית הרלוונטית לצרכי ציבור ובשל כך, הרשות יכולה להפקיע את הקרקע של האדם. בהתאם לפקודת הקרקעות 1943 העוסקת ברכישה לצרכי ציבור, הקרקע תופקע תוך שמירה על הזכויות של בעל הקרקע מחד ומאידך, שמירה על צרכי התוכנית. כמובן שבעל הקרקעי יקבל פיצויים על הקרקע אשר יאזן את מצבו הכלכלי. הרשות השלטונית חייבת במקרה שכזה לשלם לבעל הקרקע פיצויים בסכום של המקרקעין אשר ניטלו ממנו. כמו כן, הועדה המקומית בהסכמתה של הועדה המחוזית יכולה לסכם עם בעל המקרקעין כי במקום להעניק לו פיצוי כספי על המקרקעין, הוא יקבל מקרקעין באותו השווי במקום אחר.

עורך דין לייעוץ בתחום הפקעת קרקעות

אם יש לכם מקרקעין אשר על פי החוק הוא רשום כשלך והודיעו לך שיש צורך להפקיע את הקרקע שלך לצרכי ציבור, חשוב מאוד שתתייעץ עם עורך דין אשר עוסק בתחום, על מנת שיסייע לך לבחון את הבקשה ולוודא כי אכן מותר לרשות המקומית לבקש את הקרקע עבור צרכי ציבור וכן, חשוב מאוד שתוודא שמעניקים לך את הפיצויים הרלוונטיים לך תמורת המקרקעין שלך. על מנת להפוך את התהליך לפשוט יותר, אין ספק שכדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום הפקעת קרקעות.

>קראו גם על הפרה יסודית של הסכם מכר