אישור לפיצול דירות

כל דירה בישראל שווה הרבה מאוד. ואם מדובר על דירה בעיר מרכזית, הרי הערך שלה נוסק מעלה בצורה תלולה. דירה גדולה, נוחה, מאווררת או בעלת כל יתרון אחר הוא נכס בעל ערך עצום. כולנו מודעים לכך שעתודות הבניה בארץ מוגבלות מאוד, והביקוש הרב יוצר מציאות של בועת נדל"ן שלא נמוגה מהאופק. מציאות זו מביאה למצב בו אנשים שיש בידיהם נכס מחפשים להגדיל את הרווחיות ואת ההכנסות שלהם ממנו. מידע נוסף ניתן למצוא באתר גיל קלינגר ייזום פרוייקטים!

פיצול דירה אחת לשתיים

אחת האפשרויות לניצול רווחים מדירה היא באמצעות פיצול דירה אחת לשתיים. זו אפשרות קיימת במיוחד כאשר מדובר על דירות גדולות יחסית. פיצול הדירה מאפשר לנו להתאים את הדירה המקורית האחת לשימוש של שני דיירים, ואולי אפילו יותר. דירות מפוצלות מצליחות להניב רווחים משמעותיים לבעליהן. ויש גם אנשים רבים שרוכשים דירה אחת מתוך מטרה לפצל אותה לשפץ אותה, ולהגדיל את ההכנסות שהם יוכלו לקבל ממנה.

קבלת אישור לפיצול

אם כי חשוב לזכור כי כל שינוי שמבצעים במבנה חייב לקבל אישור. במיוחד אם מדובר על שינוי מרחיק לכת כמו פיצול דירות. מה גם שפיצול דירות הוא עניין מורכב שלרוב מורכב למדי לקבל אישור בגינו. אם כי כדי לקבל את האישור יש לעמוד בהגבלות מסוימות על מנת להתאים את הבניה ואת הפיצול לתנאי החוק. יש לציין כי פיצול דירות הוא עניין מורכב מבחינת אישורים וחוקים. אם כי ניתן להצליח לעבור את התהליך בהצלחה ולקבל אישור לפיצול דירות. וזאת כאשר מתנהלים באמצעות אדריכל מקצועי שמכיר היטב את החוקים ואת אופן ההתנהלות ברשות המקומית.

לבנות בהתאם לפירוט ההיתר

בבואנו לבנות חשוב לזכור להתאים את כל תהליכי הבנייה למפורט בהיתר שהתקבל. כי כל חריגה וכל שינוי עלולים לעלות לכם ביוקר. התאמה מלאה לפרטי ההיתר תבטיח לכם בניה שלווה ללא חששות, וכן הגנה על ערך הנכס שלכם. כי חריגה מהיתרי הבניה זו עבירת בנייה לכל דבר ועניין – היא עלולה להיות כרוכה בקנסות חמורים ולהוביל את העבריין להתמודדות מול נזקים, קנסות ואף צו הריסה, קראו בהרחבה!