סקר עצים לבקשת שינויים בתב״ע

כאשר רוצים לבקש היתר לביצוע שינויים בתוכנית בניין עיר, יש לערוך סקר עצים על ידי אדריכל נוף, הנדסאי נוף או אגרונום. מטרתו של הסקר היא קבלת חוות מאיש מקצוע לגבי העצים שנמצאים בסביבה וההשפעה שלהם על היכולת לבצע שינויים כפי שאתם רוצים בתב״ע. ביצוע הבדיקה הזו צריכה להיות בהתאם להנחיות של הרשות המקומית.

אילו גורמי מקצוע מעורבים בביצוע סקר עצים?

יש 3 גורמי מקצוע שלוקחים חלק בתהליך של הגשת סקר עצים לרשות המקומית. תחילה על מודד מוסמך להכין טבלת עצים נספחת שכוללת סימון של כל העצים ומספור שלהם. לאחר מכן סוקר מומחה יבדוק את השטח, ולרוב יהיה מדובר באגרונום שיעשה את העבודה הזו. לבסוף משרד אדריכלות יהיה אחראי על עריכה והגשה של בקשה לעריכת השינוי בתב״ע.

למה יש צורך בביצוע סקר עצים?

כדי לדעת אילו עצים נועדו לשימור, כמה עצים נמצאים בשטח, האם ניתן לכרות את העצים וכיוצא בכך, יש צורך לערוך בדיקה קפדנית על ידי גורמי מקצוע המוסמכים לכך ואלו שהוזכרו לעיל. יש להבדיל בין שימור עץ, העתקת עץ וכריתת עץ. לכל עץ יש את הייעוד שלו במקרה הזה, צריך להבין כי אם יש עץ שמפריע לתכנית שרוצים להוציא לפועל, במקרים מסוימים ניתן לשנות את הייעוד שלו אם מקבלים אישור מהרשות המקומית.

לעתים לא ניתן לקבל אישור לשינויים בתב״ע

צריך להבין שיש מקרים רבים שבהם הרשות המקומית לא מעניקה אישור לכריתה של עץ, וזה משבש את כל התכניות לשינויים בתב״ע. זה יכול לקרות בדרך כלל כאשר פקיד היערות יחשוב כי מדובר בעץ לשימור אשר נחשב עץ עתיק בעל ערך וחשיבות רבה לסביבה. כך שזה משהו שצריך להתייחס אליו.

למדו מה זה מזח