מה ניתן לעשות עם רישיון קבלן?

רישיון קבלן רשום מאפשר למי שמחזיק בו לעסוק בעבודות קבלנות שונות בתחום הבנייה – בתחומים ספציפיים או בכמה תחומים. יש קבלני צבע, יש קבלני טיח, יש קבלני שלד ויש חשמל. יש מגוון של תתי-תחומים מורשים לעיסוק עבור מי שמחזיקים ברישיון קבלן ולמי שמחזיק ברישיון מותר לעסוק אך ורק בהתאם לרישיון הספציפי שקיבל. את הרישיון מעניק משרד הבינוי והשיכון ועל מנת לקבל רישיון יש להגיש בקשה מסודרת בליווי עו"ד לוועדה אשר קיבלה את הסמכות לאשר או לדחות את הבקשות. 

מי שמחזיק ברישיון קבלן רשאי לבצע עבודות בנייה שונות – בין אם במסגרת פרטית עבור משפחה שרוצה לבצע שיפוצים, או עבור יזם שבונה שכונת מגורים. יזמים פעמים רבות לא מבצעים בעצמם את עבודת הבנייה אלא הם עושים זאת באמצעות התקשרות עם קבלנים וקבלני משנה המתמחים ספציפית בטיח, צבע וחשמל.

רשימת התחומים של רישיון קבלן כוללת מגוון של עיסוקים כמו למשל:

קבלן שלד

קבלן אינסטלציה 

קבלן גמר

קבלן הנדסה

קבלן צבע

רישיון קבלן מגדיר לא רק את תחום העיסוק אלא גם את היקף העיסוק מבחינת הפרויקטים. כך למשל לקבלן מסוים יינתן רישיון קבלן עבור פרויקטים שהיקפם הכספי הוא עד 300 אלף שקלים. יש אחרים למשל שיקבלו רישיון קבלן לפרויקטים בהיקף כספי נרחב פי כמה וכמה שיכול להגיע לעשרות מיליוני שקלים ויותר. 

במידה ואתם מעוניינים להחזיק ברישיון קבלן אך אתם לא עומדים בכל הדרישות תוכלו להמתין ולצבור שנים נוספות של וותק על מנת להגיש את הבקשה. יש גם מקרים שבהם למגיש הבקשה יש את הניסיון הדרוש אך לא את ההשלכה הנדרשת, ובמקרה כזה ניתן להשלים זאת באמצעות קורסים המוכרים במשרד העבודה.