הוצאת היתר בניה

על פי החוק במדינת ישראל, כל פעולת בנייה במרחב וכן כל שינוי מבני הניכר כלפי חוץ וגם מספר שינויים מבניים פנימיים, כולם מחייבים קבלת היתר בניה כחוק. היתר הבניה הוא האישור הניתן לאזרח על מנת שיוכל לבצע את פעולת הבניה, וללא ההיתר כאמור לא יכול האזרח לבצע את הבניה המבוקשת על פי חוק. את היתר הבניה יש להוציא לפני שמתחילים בפעולות הבניה, אם כי במקרים רבים מדובר בשני תהליכים שמתרחשים במקביל ולעיתים אף בצורה הפוכה לגמרי בהליך שנקרא הסדרת חריגות בנייה. אז איך נראה התהליך של הוצאת היתר בניה? על כך בשורות הבאות.

מה נדרש מכם בכדי להוציא היתר בניה?

ובכן, הוצאת היתר בניה הוא תהליך שמתחיל הרבה לפני שפונים לגורם השלטוני הנדרש לצורך קבלתו. זה מתחיל בתכנון פעולת הבנייה שאתם רוצים לבצע, בין שמדובר בבניית בית חדש ובין שמדובר בשינוי מבני נקודתי. לכל פעולת בנייה כזאת, עליכם ליצור תכנית בנייה בסיוע אדריכל מוסמך ובאישור מהנדס בניין מוסמך. תכנית הבנייה שאתם בונים, הוא המסמך שעל בסיסו דנה הרשות השלטונית בבקשה שלכם, אלא שתכנית הבנייה היא רק ההתחלה. לאחר שגיבשתם את תכנית הבנייה, יש להגיש בקשה לקבלת היתר בנייה כשאת הבקשה הזאת מגישים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית. ועדה כזאת קיימת בכל רשות מקומית בישראל והיא האחראית על כל נושא התכנון והבנייה במתחם המוניציפלי שבאחריות אותה רשות מקומית.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה אותו יש למלא בצורה מפורטת, לצרף את תכנית הבנייה ולצרף כל אישור נוסף כנדרש. במסגרת הגשת הבקשה, יהיה עליכם להודיע לכל האנשים שעשויים להיות מושפעים מפעולת הבנייה שאתם מתכננים, על עצם רצונכם לבצע אותה על מנת לאפשר להם להתנגד לכך. הודעה זו מבוצעת בדרך כלל באמצעות שילוט המוצב באזור ופונה אל הסביבה כך שכל אדם יוכל לראות אותו. ישנם כללים מחייבים נוספים כמו פרסום מודעה במקומון וכן הלאה.

הדיון בבקשה במסגרת הוועדה

לאחר שתגישו את הבקשה, תבדוק הוועדה האם ביצעתם את כל הנדרש והאם אכן פניתם בצורה הראויה לכל האזרחים שעשויים להיות מושפעים מפעולת הבנייה. במידה ולא תהיינה התנגדויות וגם אם תהיינה, תשב הוועדה ותדון בבקשתכם ובהתנגדויות שהוגשו, אם הוגשו. בתום הדיון תימסר לכם הודעה האם בקשתכם אושרה, האם היא נדחתה ואז תוכלו לערער על כך לוועדה המחוזית או שהבקשה שלכם אושרה בתנאים מסוימים שמציבה לכם הוועדה. לאורך התהליך תידרשו לשלם גם אגרת היטל השבחה שמהווה אחוז מסוים מתוך היטל ההשבחה הצפוי לחול עליכם בעקבות פעולת הבנייה. את היטל הבנייה מעריך מהנדס הוועדה. ככלל, את כל התהליך הזה כדאי לבצע בליווי גורם מקצועי שיבצע עבורכם את הפרוצדורה ויוכל להעמיד לרשותכם אנשי מקצוע כמו שמאי מקרקעין על פי הצורך.