משכנתא למסורבים – מה זה אומר?

כל אחד שרוצה לרכוש דירה, בית, נעזר בהון עצמי וכן במשכנתא שהוא אמור לקבל מהבנק. העניין הוא, לא כל אחד יכול לקבל משכנתא. יש מצבים שהבנק מסרב להעניק הלוואה מסוג זה, מסיבות שונות, כמובן שזה קשור למצבו הכלכלי של הלווה או לעובדה שמדובר באדם אשר יש ספק רב לגבי האמינות שלו והיכולת שלו להחזיר את המשכנתא כפי שמסוכם איתו. 

לכן, מי שאיננו יכול לקבל משכנתא מהבנק יחפש לעצמו אופציות אחרות באתר המרכז לאשראי צרכני למשל. אחת מהן, היא משכנתא למסורבים. מדובר באופציה שקיימת בקרב גופים חוץ בנקאיים, אשר מוכנים להירתם ולעזור לאנשים שאינם יכולים לקבל משכנתא מהבנק. 

גופים חוץ בנקאיים אינם מחויבים למדיניות של בנק ישראל, כמו הבנקים. לכן קל להם יותר לעבוד עם מי שנחשב מסורב משכנתא. בזמן שהבנקים לא יכולים לספק משכנתא, מאחר והם חייבים לעמוד במדיניות מסוימת, אשר בין היתר קובעת, שאסור להעמיד את הבנק בסכנה, על ידי מתן הלוואות לאנשים שאינם יכולים לעמוד בהן, שכן אז יש יסכן את החשבונות של שאר לקוחות הבנק וכן את היציבות שלו. 

כיצד מקבלים משכנתא במצב של סירוב

כאמור, גופים חוץ בנקאיים, מספקים משכנתא למסורבים בתנאים שנחשבים מתאימים עבורם. באופן טבעי, כל גוף יציב תנאים שונים, שרק אם המסורב יעמוד בהם הוא יוכל לקבל את המשכנתא, וכן הגוף יקבע תנאים מסוימים, שאם המסורב לא יעמוד בהם לאורך הזמן, הרי שהמשכנתא תופסק והמבנה עבורו שילם, יילקח ממנו. 

צריך לומר, התנאים הם לא בהכרח פשוטים, אך יחד עם זאת, הם עדיפים על מצב של סירוב בגלל בי די אי שלילי למשל. מה עוד, ייתכן מאוד שעם הזמן מצבו של המסורב ישתפר ואז הוא יוכל להחזיר את המשכנתא בתנאים טובים יותר.