רישום קבלן בנייה

רוב קבלני הבנייה מבצעים מהלכים של רישום קבלנים וזאת לאור החשיבות הגדולה של רישום זה בהתנהלות העסקית עבור כל אחד מהם.

רישום של קבלן בנייה 

קיימים ענפים ספציפיים שכדי לקבל בהם עבודות לביצוע, מחויב כל קבלן להציג תעודה על כך שהוא רשום כקבלן בנייה. בענפים הללו אסור לבצע עבודה קבלנית ללא הרישום, כיוון שמדובר בתחומים מסוכנים או בתחומים שמחייבים ידע ומיומנות כדי לעסוק בהם ולבצע את העבודה באופן ראוי.

מדובר בענפים כמו קבלן שלד, קבלן אינסטלציה, קבלן מיזוג, קבלן ריצוף, קבלן חשמל, קבלן צבע קבלן טיח ועוד.

ענפי עיסוק כקבלני בנייה 

ברישום לקבלני בנייה קיימים כמה ענפים ראשיים ולכל אחד מהם ענפי משנה, קראו על סיווג קבלנים. כל עוסק או חברה מבקשים להירשם בסיווג הענפי ובענפי המשנה התואמים את יכולותיהם, על פי הפרויקטים הספציפיים שהם מבצעים לאור המקצועיות שלהם והתעודות שמחזיקים מנהלי העסק או עובדיהם.

קבלת רישום קבלן בנייה 

כל נושא הרישום מנוהל על ידי משרד השיכון והבינוי וכדי להירשם כקבלן, יש להירשם תחילה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או להוכיח מקצועיות. כמו שנתיים ניסיון מתוך חמש שנות עבודה אחרונות, של בוגרי בית הספר להנדסאים וטכנאים, או ניסיון בן ארבע שנים מתוך שמונה שנות העבודה האחרונות, או מנהלי עבודה שעוסקים בתחום זה בפועל במשך שש שנים, מתוך שתים עשרה השנים האחרונות.

מי לא יכול להירשם כקבלן בנייה

משרד הבינוי והשיכון קבע קריטריונים לאי קבלת האפשרות להירשם:

  • עסקים הנמצאים בהליך פירוק.
  • עסקים הנמצאים בהליך של פשיטת רגל.
  • מי שבמסגר תפקידו ביצע פעולות שאינן על פי התקנות בענף הבנייה.
  • אדם לא אמין שנתפס לאחר שביצע מעשים לא אמינים בתחום הבנייה ולכן יש לו עבר פלילי.