איך מבצעים רישום קבלני?

כל קבלן שמעוניין לעסוק בעבודה כקבלן, יודע כי לשם כך הוא אמור להיות רשום בפנקס הקבלנים באמצעות הוצאת רשיון קבלנים. רק לאחר שהוא רשום הוא בעצם יכול לעבוד בצורה חוקית וכן ליהנות מכך כי לקוחות ימצאו אותו שם כאשר הם יחפשו את השירות שאותו הם מציעים.

למעשה לא יכול קבלן לעבוד ללא רישום אצל רשם הקבלנים. מדובר בעבירה על החוק וקבלן כזה עשוי למצוא את עצמו צפוי לעונש.

איך מבצעים רישום קבלני בפנקס הקבלנים?

כל קבלן שמבקש להירשם כקבלן, אמור למלא טופס מיוחד בו הוא מבקש להירשם כקבלן.

לצורך כך עליו להגיש שורה ארוכה של מסמכים.

 • צילום מלא של תעודת הזהות שלו.
 • תצהיר אותו הוא חתם בפני עורך דין.
 • הסכמה חתומה לאימות היעדר הרשעות.
 • אישור על רישום כעוסק מורשה לעניינים של מס ערך מוסף.
 • אישור על ניהול ספרים על פי חוק מצד פקיד השומה או מרואי חשבון מוסמכים או לחילופין מיועצי מס מוסמכים.
 • אישור של רואי חשבון המאמתים את החתימה על הכרטסת.
 • ייפוי כוח עבור עורכי דין במקרה ואתם מיוצגים על ידם.

מסמכים אותו אמור להגיש קבלן יחיד –

 • אישורים שמעידים כי הוא בעל ניסיון של לפחות חמש שנים מתוך עשר השנים האחרונות בענף המבוקש וכי הוא ביצע את העבודות אצל קבלנים רשומים.
 • תצהיר חתום בפני עורך דין בו מפורט הניסיון המקצועי שיש לקבלן, קראו מידע נוסף באתר של תומר סופר.
 • כרטסת מסודרת של הנהלת חשבונות שמפרטת את החשבוניות אותם הוא הוציא בחמש השנים האחרונות.
 • דוח מלא על תקופת הדיווח כמו גם שמות המעסיקים שרשומים בביטוח הלאומי.
 • תעודת סיום קורס או בית ספר מקצועי בענף המבוקש. 

עלות השירות

אגרת פתיחת בקשה לכל ענף עומד על 543 ₪ לכל ענף.