פיקוח בנייה תמ"א

בשנת 2005 אישרה הממשלה את תכנית המתאר הארצית לתכנון ובנייה, הנקראת תמ"א 38 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ונראות פני הערים. אז מה עושים עם התמ"א 38 הזה ואיך להשיג פיקוח בנייה על תמ"א 38?

פיקוח בנייה תמ"א

באתרי בנייה גדולים כקטנים, יש לפיקוח כמו פיקוח בנייה תמ"א תפקיד מפתח במניעת תאונות. פונקציות פיקוח אופייניות כוללות תכנון והקצאת עבודה, קבלת החלטות, מעקב אחר ביצועים ותאימות, מתן מנהיגות ובניית עבודת צוות והבטחת מעורבות כוח אדם. 

לפיכך פיקוח מעורב רבות בניהול פרויקט בנייה טיפוסי ובמיוחד בהבטחת ניהול ובטיחות של הבריאות והבטיחות.

פיקוח בנייה כגורם משפיע על טיב הבנייה

הנהלת הבריאות והבטיחות, זיהתה את הפיקוח כגורם המשפיע על הביצועים בעת ניסיון למנוע תאונות. 

זה היה גם גורם במספר תאונות גדולות בפרופיל גבוה מבעבר, כמו שריפת אסדות הנפט של פייפר אלפא בשנת 1998 והפיצוץ והשריפות בבית הזיקוק מילפורד הייבן בשנת 1994. 

היעדר מתן פיקוח נאות – גם באופן קבוע – משמש כגורם תורם בתאונות פחות ידועות, כולל כאלו רבות מהמתרחשות באתרי בנייה.

היבטים משפטיים בפיקוח בנייה

חוק הבריאות והבטיחות בעבודה, מחויב על המעסיקים לספק "מידע, הכשרה ופיקוח הדרושים, בכדי להבטיח, ככל האפשר, את הבריאות ואת בטיחות העובדים".

חובת מפקחי בנייה

על המפקחים עצמם כמו מיקי פיקס למשל, חובה חוקית לדאוג לעצמם ולאחרים. אי פיקוח תקין ויעיל, יכול להוביל להעמדה לדין של מפקחים ומזה, כדאי ורצוי מאוד להימנע. 

ישנן דרישות משפטיות נוספות הנוגעות לפיקוח, הכלולות בתקנות הבנייה (תכנון וניהול) 2015. תקנה 4 מחייבת את הלקוחות לבצע הסדרים מתאימים לניהול פרויקטים. אמנם "פיקוח" אינו מוזכר באופן ספציפי, אולם פיקוח הוא מאפיין מבוסס וסטנדרטי של ניהול הבריאות והבטיחות.