מס היטלי פיתוח

היטל פיתוח הוא מס מוניציפלי. המס מוטל על בעלי קרקעות או אלו שחורכים קרקעות (כלומר הקרקע ברשותם לזמן מוגבל כאשר בעתיד ייתכן שיוכלו לרכוש אותה בהתאם לתנאים שונים שיוצעו להם). היטלי פיתוח מאפשרים לבצע פיתוח של מערכות שונות שחשובות לכולנו ובניהן מערכות התנועה כולל הכבישים והמדרכות, מערכות ניקוז מי גשמים, צנרות הולכה ופיתוח של שטחים ציבוריים. חשוב לדעת כי הבקשה להיטל יכולה להיות במצבים שונים וגם מי שרוכש שטח שבסביבתו כבר מונחות תשתיות ציבוריות יכול לקבל בקשה לתשלום ההיטל. כלומר לא תמיד נראה את השימוש בכספים ליד השטח שלנו ופעמים רבות הוא ישמש לצורך פיתוח העיר במקום מרוחק מהשטח. המחשבה העומדת מאחורי זה שגם במקרה שהאזור

פיתוח תשתיות ציבוריות

אחד הדברים שנוצרים בזכות היטלי פיתוח הוא פיתוח התשתיות. התשתיות הן מושג רחב מאד והן כוללות את יצירת דרכי הגישה ואת תשתיות במרחב הציבורי. יצירת תשתיות ציבוריות הן חלק מחוייב במציאות כיוון שלולא התשתיות אי אפשר לבצע חיים מודרניים. התשתיות הציבוריות הן דרכי הגישה (דרכי רכב ושבילי גישה להליכה) ותשתיות הצנרת השונות אשר כוללות תשתיות ביוב, תשתיות ניקוז מי גשמים, הנחת צנרות למי שתייה ועוד. תשתיות נוספות הן תשתיות של המרחב הפתוח כמו הפארקים השונים אשר נבנים ברחבי העיר. הפארקים משמשים את תושבי העיר כולה ולכן אנו יכולים לראות פעמים רבות כי היטלי פיתוח שנגבו במקום אחד ישמשו למקום אחר ועדיין גם כאשר הם לא משמשים לפיתוח האזור הקרוב הם עדיין משמשים את המשלמים.

חישוב היטלי פיתוח

סכום חיוב היטל הפיתוח עבור השטח הבנוי (או השטח שעומד להיות בנוי) מתבצע בהתאם לתכניות של השטח בהכפלת התעריף שנקבע לו כאשר בכל אזור יכול להיות תעריף שונה של היטל כשאזור שונה יכול להיות גם באותה העיר. כדי לבחור מה יהיה התעריף של היטל הפיתוח על הרשות לבצע תחשיב כשהיא מביאה בחשבון את המצב הקיים של השטח בעיר, המצב העתידי שאותו היא רוצה ליצור וחישוב העלויות השונות הנדרשות כדי להגיע לאותו מצב שאליו שואפת הרשות להגיע.