שורשים והנזקים שהם עלולים לגרום לבניה

תהליך של בנייה הוא מורכב. הוא דורש הרבה הכנה ומחשבה כמו גם התחשבות בתנאי השטח ושימת לב לכל פרט ונתון בשטח. אחד הפרטים שיש להם משמעות לבנייה הוא הצמחייה באזור. כן, צמחים מהווים גורם שיש להתחשב בהם בשלבי הבניה. וזאת מחמת העובדה שצמחים שונים עלולים לגרום לנזקים לבנייה.

על צמחים ועל בנייה

כל צמח שואב את החיות שלו מהשורשים. אמנם אנחנו לא רואים בעינינו את השורשים אבל כל בר דעת מבין שמאחורי כל צמח חי יש שורשים מתחת לפני הקרקע. יש צמחים עדינים שהשורשים שלהם עדינים אף הם. צמחים כאלו ימותו במידה ואין להם תנאי גידול נאותים. אך לעומתם יש צמחים עבותים שהשורשים שלהם חזקים ובעלי עוצמה. שורשים אשר עשויים להיות אגרסיביים ולהוות גורם מזיק. השורשים הללו מהווים נזק מהותי בתחום האינסטלציה והם עלולים לפגוע בצנרת. אך גם לבנייה הם עלולים להזיק. שורשים עלולים לפגוע במדרכות, בתשתיות וביסודות של מבנים. השורשים שואפים להתפתח בכל עת ולהתרחב לכל הכיוונים והם לא בוחלים בשום צעד… הם מסוגלים להרים מרצפות, לפגוע או להרוס צינורות פח עגולים לבניין שיוצרו בהתאמה ולחולל נזקים מהותיים.

הכנת השטח לקראת הבנייה

כדי למנוע נזקים כאלו חשוב להכין את השטח היטב ולנקות את השורשים בצורה יסודית, וזאת בשלב שלפני תחילת פרויקט הבנייה. לשם כך עושים שימוש בחומרי מיוחדים אשר נועדו לקטול את השורשים וכן למנוע צמיחה מחודשת בעתיד. בנוסף יש לעשות שימוש ביריעות או בתבנית יציקה לבטון אשר מבודדות את האדמה ממשטחי הבנייה כמו יציקות הבטון וכן הריצוף. באמצעות משטחים אלו מונעים אפשרויות של צמיחת שורשים והתפשטות שלהם במקומות בהם הם לא רצויים.

קטילת שורשים מזיקים

כמו כן יש מקרים בהם מתברר כי שורשים מזיקים למבנה מסוים. המבנה קיים לאורך שנים וצמחים שהתפתחו במהלך השנים הללו מתקרבים ליסודות המבנה וממשיכים להתפשט שם. השורשים הללו עלולים לפגוע ביסודות המבנה ולפגוע ביציבות. לכן חשוב מאוד למצוא פתרון יעיל שיעצור את התפשטות השורשים הללו. לשם כך יש למצוא אנשי מקצוע אשר מתמקצעים בתחום זה, הם מכירים את נושא הבנייה ויודעים כיצד לטפל בצמחים.