שיטות שונות לכיבוי אש

הכללים הראשונים לכיבוי שריפות נקבעו ע"י הקיסר הרומי אוגוסטוס, אשר הקים חיל זקיפים מיוחד לכיבוי אש. במשך ימי הביניים בכל עיר ועיירה פעל זקיף שתפקידו היה לזהות שריפה בשטח העיר ולקרוא לתושבים לכבות אותה באמצעות פעמון ענק. ציוד הכיבוי העיקרי היה דלי מים, אשר הועבר מיד ליד – ממקום מים ועד מקור השריפה. כמו כן, נהגו להשתמש בגרזן, כדי לדאוג לפתחי אוורור במבנים בוערים. כמו כן, מכבי השריפות השתמשו בווים גדולים קשורים לחבלים, כדי שיהיה אפשר במקרה הצור.ך להפיל בניין בוער ובך לחסל את האש.

נקודת המפנה בהיסטוריה של כיבוי האש הייתה השריפה הגדולה בלונדון בשנת 1666, אחריה הוקמו בבריטניה מספר חברות אשר עסקו בהשתלטות על האש. מי שיזם את המהלך היו חברות הביטוח, שרצו מאד להגן על נכסיהן. אמנם, רק בסוף המאה ה-19 מכבי אש הפכו לנציגות הרשמית של השלטונות, יחד עם נציבות המים והרשויות המוניציפליות.

גם בצפון אמריקה, בבוסטון, הנהיגו כללים לכיבוי אש במאה ה-17. באותו זמן התחילו להופיע גם הכבאיות הראשונות – מכלי מים גדולים אשר נעו על עגלות. ברגע ההגעה למקור אש, המים מהמכלים נשאבו באמצעות משאבות ידניות או בעזרת אותם דליי מים כמו קודם. לקראת סוף המאה ה-17 פותח צינור גמיש וארוך אשר אפשר פגיעה יותר מדויקת באש. כמו כן, בזכות זה הגישה לאזור השריפה הייתה נוחה יותר וגם גישה למאגרי מים טבעיים בקרבת מקום. בהמשך צינורות אלה צופו בשכבה לא דליקה, מה שהעלה את יעלות העבודה עוד יותר.

נכון להיום קיימות מספר שיטות לכיבוי אש:

  • בידוד – הפרדה של חלקים בוערים מחלקים לא בוערים במטרה לעצור את התפשטות האש. בשיטה זו מסולק הגורם הדולק מהסביבה שלו (למשל, הזזה של וילון בוער מערימת העיתונים על השולחן או כיבוי ברז גז).
  • חניקת אש (השנקה) – מאשר והחמצן הינו המקור העיקרי לבעירת האש, כדי לחנוק את האש יש לסלק את מקור החמצן מהסביבה. למשל, לסגור את הדלת מבחוץ או לכסות את הרצפה הבוערת בשמיכה עבה.
  • קירור – ברור כי בלב השריפה הטמפרטורות יכולות להגיע למספרים גבוהים מאד. באמצעות הקירור מורידים את הטמפרטורה באזור הדליקה ובכך גורמים לאש להיכבות.
  • התערבות בתהליך הכימי של הבעירה – באמצעות חומרים כימיים אשר מרוססים על פני אזור השריפה וגורמים לאש לסגת ולהיעלםם.

קבלת ההחלטה לגבי שימוש בשיטה מסוימת תלויה בתנאי השטח – מקום השריפה, גודל האזור שנפגע והאמצעים שעומדים לרשות הכבאים. כמובן שרצוי להתייעץ עם מקצועני הנדסת אש וכיבוי אש לפני שאתם ניגשים לתכנון נכס הנדל"ן שלכם.