איטום מאגרי מים

ישראל היא אחת ממדינות העולם הסובלת מזה כמה שנים מבצורת. עצירת הגשמים מאלצת חקלאים רבים לצמצם את גידוליהם בגלל חוסר זה ובגלל שכמות המים העומדת לרשותם היא זעומה לעומת הצורך להגדיל את התוצרת מדי שנה וזאת בעיקר בגלל גידול האוכלוסייה במדינה ובגלל ריבוי האנשים העוברים להיות צמחונים וטבעונים ועלייה ברמת החיים.

מאגרי מים – הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הבצורת

בארץ יש מספר רב של מאגרי מים. את שיטת איטום מאגרי מים גילו חוקרים ישראלים שחיפשו דרכים איך למנוע ממים מטוהרים לחלחל בחזרה לקרקע ולגרום לזיהום. הצורך באיטום מאגרי מים הוא קיומי. שיטת האיטום הצליחה עד כדי כך שמדינות רבות נוספות בעולם, הסובלות אף הן מבצורת מתמשכת שנה אחר שנה, להזמין את המומחים מישראל כדי שילמדו את החקלאים המקומיים את השיטה. הקרן הקיימת לישראל לקחה על עצמה את ההשקעה במאגרי המים ונכון לשנת 2012 זכתה בפרס מהמדינה ומנהלה השיא משואה בטכס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות. המאגרים שנבנו מסוגלים לקלוט מדי שנה 260 מיליון מ"ק. כמות לא מבוטלת המאפשרת גידולים חקלאים בדרום הארץ ובישובים נוספים בכל חלקיה של המדינה. חוקריה של קק"ל לקחו על עצמם לחקור ולמצוא דרכים לאגירת מים כדי למנוע את התמוטטות ענף החקלאות שגם כך הולך ונעלם. בגלל חוסר בכמויות מים נאלצת מדינת ישראל לייבא גידולים חקלאיים מארצות אחרות. פגיעה קשה בענף החקלאות בארץ ובמשפחות רבות שפרנסתן תלויה בייצור גידולים חקלאיים. משפחות שבהן דור שני ושלישי עוסקים בחקלאות פשטו את הרגל ונאלצו לפנות לאפיקים אחרים. אגירת המים הביא להתאוששות קלה בענף ואפשרה להם להמשיך בתחום.

איטום מאגרי מים

איטום מאגרי מים – הדרך הטובה ביותר לשמור על מים

על מנת להבטיח שימוש יעיל של המים הנאגרים צריך לבצע איטום מאגרי המים כך שלא תהיה זליגה של מים. כל טיפה חשובה ויקרה. בשנות ה-80 וה-90 התחילה קק"ל בהקמת מאגרי מים. המאגר הראשון היה באזור בית שאן. לאחר סינון מי השופכין הועברו המים למאגר ושימשו את החקלאים שסביב בית שאן. 80% מהמים המשמשים את החקלאות הם מטיהור מי שופכין ואילו יתר ה-20% הם מי שיטפונות שנאגרים ומשמשים את בתי האב בישראל.